+420 483 722 062 ┃ ✉ mskokonin@seznam.czPřihlášení

MATEŘSKÁ ŠKOLKA KOKONÍN

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
MENU


Základní informace pro rodiče k novému školnímu roku 2021/22

Základní informace pro rodiče k novému školnímu roku 2021/22

1. Školní rok 2021-2022 začíná ve středu 1. 9. 2021

2. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Ve školním roce 2021/22 jsou dvě třídy dětí s povinným předškolním vzděláváním – Berušky a Žabičky a část dětí s povinným předškolním vzděláváním je ještě umístěna do třídy Kačenek. Seznamy najdete na webových stránkách www.mskokonin.cz Třída Žabiček je umístěna v budově základní školy v Rychnovské ulici č. 215 v přízemí.

3. Prosíme rodiče, aby v případě nemoci již od 1. 9. omlouvali své dítě vždy do 7:30 hodin

4. Nástup dětí do mateřské školy je do 8:00 hodin, pak se škola uzavírá.

5. Doporučujeme, aby si rodiče na první školní den ráno vymezili více času na zaparkování svého auta a zároveň na to, aby měli dostatek času na předání dítěte ve školce. Dopravní obslužnost v ulici Dlouhé, kde se nachází mateřská škola, bude komplikovaná v důsledku uzávěry ulice Rychnovská.

6. Prosíme rodiče, aby při vstupu do areálu školy dodržovali základní hygienická pravidla v rámci prevence epidemie covidu – 19: - Rouška, či respirátor na ústech a nosu - Desinfekce rukou při vstupu do budovy - Dodržovat rozestupy minim. 1,5 m - Nezdržovat se v šatně dětí, jen na nezbytně nutnou dobu - Nevstupovat do jiných prostor mateřské školy

7. Prosíme rodiče, aby vybavili své dítě do mateřské školy rouškou v igelitovém pytlíku, která bude ponechána na místě dítěte v šatně.

8. Další podrobnější informace rodiče získají na své e-mailové adresy

9. Děti v mateřské škole se netestují a není povinnost zjišťovat přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2.

10. Na začátku školního roku hned v úterý 7. 9. 2021 od 15:30 hodin budou třídní schůzky pro rodiče na třídách, kde Vám budou poskytnuty základní informace ke školnímu roku a chodu mateřské školy. Přítomen bude pouze 1 zástupce z rodiny s rouškou, nebo jinou ochranou dýchacích cest, BEZ přítomnosti dětí.